Ansökningsformulär för att bli IIS registrar

  Här ansöker du för att bli IIS registrar för .se och/eller .nu. Observera att samtliga frågor i formuläret ska besvaras om inget annat anges.

  Krav på registrarer

  Enligt IIS .se-registraravtal bilaga 1 gäller följande krav för att bli ackrediterad registrar:

  Obligatoriskt funktionsprov
  Registraren ska ha genomfört ett funktionsprov mot Stiftelsens testsystem för EPP med godkänt resultat.

  Kontaktuppgifter mot kund

  Följande information kommer att finnas med i registrarlistan på IIS webbplats:

  Diverse

  Vänligen fyll i nedanstående uppgifter vilka sedan kommer att visas publikt i registrarlistan på iis.se: