Ansökningsformulär för att bli domännamnsregistrar hos Internetstiftelsen

  Här ansöker du om att bli domännamnsregistrar hos Internetstiftelsen för .se och/eller .nu. Observera att samtliga frågor i formuläret ska besvaras om inget annat anges.

  Krav på registrarer

  Enligt Internetstiftelsens registraravtal bilaga 1 gäller följande krav för att bli registrar hos Internetstiftelsen:

  Obligatoriskt funktionsprov
  Registraren ska ha genomfört ett funktionsprov mot Internetstiftelsens testsystem för EPP med godkänt resultat.

  Kontaktuppgifter mot kund

  Följande information kommer att finnas med i registrarlistan på Internetstiftelsens webbplats:

  Diverse

  Vänligen fyll i nedanstående uppgifter vilka sedan kommer att visas publikt i registrarlistan på internetstiftelsen.se: